www.seminarski-rad.in.rs

[email protected]

Seminarski rad je samostalno delo studenta u kojem se pod vođstvom mentora obrađuje zadana ili samostalno izabrana tema. Tema rada može biti praktična ili teorijska. Cilj rada je da se dokaže sposobnost studenta u samostalnom rešavanju praktičnih i teorijskih problema koji ne moraju imati karakter originalnosti. Dakle, ukoliko Vam je potrebna naša pomoć, slobodno nas kontaktirajte.

SRBIJA:


BIH:

U fazi izrade